< Tilbage

Dressurkursuser med Vibsen06-08-2013 - 00:34

I foråret afholdtes flere kurser med Vibeke Degn Andersen med suces, og de fortsætter året ud den sidste onsdag i hver måned.

Desværre er der kun plads til 8 ryttere pr gang da undervisningen er optimeret som enetimer. Tilmeldning kun pr mail til Vandstedgaard.

 

 

 

 

Da Kursusrækken hurtigt bliver overtegnet søger vi kontakt med andre dygtige læremestre, og pt forventer vi bl.a. aftale med Søren Vallentin til 2 dages kurser. Endvidere søges afholdt springkurser i lighed med dem i foråret.

Løsspringsaftenerne fortsætter ligeledes med start i september måned, nærmere senere.

< Tilbage