V - HAVERNE....

- havefryd ....
- havefryd ....

Koncept

Vandstedgaard`s nærmiljø er begunstiget af gamle imposante træer såvel i grupper som solitært, samt kuperet terræn nord og sydvest for bygningsanlæggene.
V - haverne er opdelt og anlagt i forskellige haverum gennem årene 1971 - 2020. De er en del af landskabsplejen, som er tilført to kunstige søer, et slynget vandløb og Milleniumskoven (5000 m2 skov plantet i år 2000).
Herudover er indpasset ridebaner mv. omgivet af anlagte træ- og buskbeplantninger.
Natur og haveoplevelserne er struktureret af point de vue linier og krydret med Vibeke Gaard`s fantasifulde og frodige stentøjsskulpturer indpasset i beplantninger og i overraskende events.

Haveplan 2016

 • Signaturer :
 • 01 Gårdsplads / parkering
 • 02 Stalde
 • 03 Gaardhave
 • 04 Stuehus
 • 05 Kastanjehaven
 • 06 The long walk
 • 07 Rotundehaven
 • o8 Grenhaven
 • 09 Miliniumskoven
 • 10 Vandløb
 • 11 Vandhaven
 • 12 Vandstedgaard Arena
 • 13 Longeringsbane
 • 14 Nordsøen
 • 15 Højbedhave / drivhus
 • 16 Fuglebeddet
 • 17 Spejlhaven
 • 18 Atelier / udstilling
 • 19 Bryggen
 • 20 Søndre sø
 • 21 Ridebane
 • 22 Fugleflugtslinien
 • 23 Porthuset
 • 24 Græsparkering
 • 0 Skulpturer


- det grønne nærmiljø...