HUSENE...Vandstedgaard er lokaliseret mellem det markante højdedrag Sebber Trehøje, - Sebber Kloster golfklub og fritidsområdet Øksedal - mellem Limfjorden og Halkær Bredning - 28 km vest for Aalborg.

Jordtilliggende er 80 tdr land smukt kuperet terræn på toppen af morænebakkerne ovenfor Sebber kirke med milevid udsigt over Limfjorden - Halkær- og Nibe Breddinger.
Skovområder og vidtstrakte engområder krandset af levende hegn udgør nærmiljøet, i næste række breder de himmerlandske heder sig flankeret af Kyø dale. Attraktive landsbymiljøer findes i Sebbersund (vikingelandsbyen) og fiskerbyen Valsted, ca 3 km herfra.

Barmer Søndergaard er udflyttet i 1796 og herefter benævnt Vandstedgaard p.gr. af vandingsstedet ved kreaturdriften ("drøften"), som løber fra Barmer til Viderupkær engarealer.

  • Vandstedgaard´s huse er nybygget i 1850, heraf er kun stuehuset bevaret, men gennemgribende ombygget i 1971-73. I 1986 er tilbygget indgangslogia og i 1993 er tilbygget 26 m2 væksthus på sydgavlen. Mindre ombygninger i 2008 -10.
  • I 1953 erstattedes de oprindelige udbygninger med ny vinkelformet stald/ladebygning.
  • Avlsbygningerne er ombygget (1972-75 - 79 - 94). Tagkonstruktion ombygget med teglbelægning og kviste (1998).
  • Nybygget fårestald mm. og maskinhus (1978).
  • Lade/stald/hal (1982), tilbygget staklade (1998), tilbygget følstald (2005), nyindrettet (2012-14), om- og tilbygget ( 2018-19).
  • Nybygget bådhus og stubhus (2007).
  • Helårsbolig - Rånen - 20B (2011) indbygget på loft over gl. stald.
  • Nybygget ridearenaen (2012 ), staklade (2014) og porthus (2017).
Se mere i menupunkt "HISTORIEGLIMT" samt "V HESTE / FACILITETER".

I årene 1971-2007 har Tegnestuen Vandstedgaard, arkitektfirmaet Stender & Christensen a/s, samt Christensen & Rottbøl a/s Arkitekter MAA haft filialafdelinger i stuehuset.

Billedkunstner og skulptør Vibeke Gaard har værksted og atelier på Vandstedgaard.


Billedfortællinger fra 2007 - 19. Forstør billederne ved "klik med musen".