HUSENE...



Vandstedgaard er lokaliseret mellem det markante højdedrag Sebber Trehøje, - Sebber Kloster golfklub og fritidsområdet Øksedal - mellem Limfjorden og Halkær Bredning - 28 km vest for Aalborg.

Jordtilliggende er 80 tdr land smukt kuperet terræn på toppen af morænebakkerne ovenfor Sebber kirke med milevid udsigt over Limfjorden - Halkær- og Nibe Breddinger.
Skovområder og vidtstrakte engområder krandset af levende hegn udgør nærmiljøet, i næste række breder de himmerlandske heder sig flankeret af Kyø dale. Attraktive landsbymiljøer findes i Sebbersund (vikingelandsbyen) og fiskerbyen Valsted, ca 3 km herfra.

Barmer Søndergaard er udflyttet i 1796 og herefter benævnt Vandstedgaard p.gr. af vandingsstedet ved kreaturdriften ("drøften"), som løber fra Barmer til Viderupkær engarealer.

  • Vandstedgaard´s huse er nybygget i 1850, heraf er kun stuehuset bevaret, men gennemgribende ombygget i 1971-73. I 1986 er tilbygget indgangslogia og i 1993 er tilbygget 26 m2 væksthus på sydgavlen. Mindre ombygninger i 2008 -10.
  • I 1953 erstattedes de oprindelige udbygninger med ny vinkelformet stald/ladebygning.
  • Avlsbygningerne er i de flg. årtier udviddet med fårestald (1975), maskinhus (1978), lade/stald/hal (1982), følstald (2005). Bådhus og stubhus (2007), helårsbolig- 20B (2011), ridearenaen (2012 ), staklade (2014), porthus (2017),nyindretninger / ombygninger / tilbygninger af stald/hal (2012-14-18-19).

Se mere i menupunkt "HISTORIEGLIMT" samt "V HESTE / FACILITETER".

I årene 1971-2007 har Tegnestuen Vandstedgaard, arkitektfirmaet Stender & Christensen a/s, samt Christensen & Rottbøl a/s Arkitekter MAA haft filialafdelinger i stuehuset.

Billedkunstner og skulptør Vibeke Gaard har værksted og atelier på Vandstedgaard.


Billedfortællinger fra 2007 - 19. Forstør billederne ved "klik med musen".