FACILITETER

I årenes løb er Vandstedgaard udbygget med stald- og ridefaciliteter til et moderne funktionsvenligt træningsmiljø indpasset i det kuperede landskab.

Faciliteterne er delvis udlejet til Ahlberg & Ringkær Horses, men kan udlejes til kursusvirksomhed og til individuel træning/ridning efter aftale med stedets faste brugere. Div. springmateriel er til rådighed.

Arenaen

Træningsridehal opført i træ og glas. Hallen indeholder 20 x 56 ridebane, rytterstuen "Cafe-Bib" med hestebibliotek, hall med opsadlingspladser, depot og toiletrum.
I tilknytning til rytterstuen er en sommerterrasse og vandhave indrammet af naturstensmur.

Opført 2010-2012. Bygherre (medbyg) og arkitekt er Vandstedgaard ved Ole Christensen.


i>Byggeriet er præmieret i 2013 som bedste bygværk i Aalborg kommunes landdistrikter.
( se også menupunkt MILJØET /HISTORIEGLIMT 2013 )Staldfaciliteter med 18 bokse,(Røver&Ruup fab.), foderrum, tvangsboks, 3 opsadlingspladser samt skridtbånd og saddelrum.
Fodergange til stråfoder, naturlig ventilation og dagslys/udsigt skaber et sundt og venligt miljø.
Endvidere 2 løsdriftsstalde til føl/ungheste.
Herudover 4 bokse, saddelrum, vandspiltov samt løsdriftsafsnit til hopper i de oprindelige staldbygninger.

Alle løsdriftsstalde har egne permanente store luftefolde.

Ridebaner

20x60 veldrænet dressurbane omkrandset af rosenhegn, bøgehegn og med kortsiden mod vest med udsigt over "Søndre sø".


Ø 20 m longeringsbane mellem ridehal og staldanlæg.

Staklade

Stakladen på 420 m2 til lagring af stråfoder.

Porthuset

Garagering af baneplaner, traktor, trailer og springmateriel.