FACILITETER

I årenes løb er Vandstedgaard udbygget med stald- og ridefaciliteter til et moderne funktionsvenligt træningsmiljø indpasset i det kuperede landskab.

Faciliteterne er delvis udlejet til Ahlberg & Ringkær Horses, men kan udlejes til kursusvirksomhed og til individuel træning/ridning efter aftale med stedets faste brugere. Div. springmateriel er til rådighed.

Vandstedgaards  logo - udført af Vibeke Gaard
Vandstedgaards logo - udført af Vibeke Gaard

Arenaen

Træningsridehal opført i træ- og glasarkitektur. Hallen indeholder 20 x 56 ridebane, rytterstuen "Cafe-Bib" med hestebibliotek, hall med 2 opsadlingspladser mv., depot og toiletrum.
Opført 2010-2012 - efter projekt af Tegnestuen Vandstedgaard.
I tilknytning til rytterstuen "vandhaverum" forsynet fra tagnedløb.

i>Byggeriet er præmieret i 2013 som bedste bygværk i Aalborg kommunes landdistrikter.
( se også menupunkt MILJØET /HISTORIEGLIMT 2013 )

Stalde

Staldfaciliteter med 18 bokse,(Røver&Ruup fab.), løsdriftsafsnit til handyr, foderrum, tvangsboks, opsadlingspladser samt skridtbånd.
Fodergange til stråfoder, naturlig ventilation og dagslys/udsigt skaber et sundt og venligt miljø.

Herudover 4 bokse, 2 saddelrum, vandspiltov samt løsdriftsafsnit til hopper i de oprindelige staldbygninger.

Følstald er i forbindelse med hallen og indrettet til løsdrift.

Alle løsdriftsstalde har egne permanente store luftefolde.

Ridebaner

20x60 veldrænet dressurbane omkrandset af rosenhegn, bøgehegn og med kortsiden mod vest med udsigt over "Søndre sø".


Ø 20 m longeringsbane mellem ridehal og staldanlæg.

Staklade

Stakladen på 420 m2 til lagring af stråfoder.

Porthuset

Garagering af baneplaner, traktor trailer og springmateriel.