GRENHAVEN i millenniumskoven (plantet år 2000)...

..maj 2014
..maj 2014
- grenhaven med spejlporten i foråret 2014
- grenhaven med spejlporten i foråret 2014


Grenhaven er en cirkulær pladsdannelse (ø 11 m) udhulet i millenniumskovens egedel, og omkrandset af en ca 150 cm høj vold oplagt af grene og kviste fra udtynding og pleje af skoven. Indvendig er plantet virginiaroser og klatrehortensier.

Gulvet er belagt med betongrus, der giver en stoflig varieret struktur og farvespil i harmoni med skovbunden.

Haverummet er møbleret med stentøjsskulpturer skabt af Vibe. Podierne er træpæle med kapitæler af patineret jern.
I sol og læ er udformet et relaxsidde/ligge møbel - triangelbænken - til kaffe og fordybelse.
Grenhaven er placeret i en hovedakse vinkelret på og midt for stuehuset gennem det magtfulde kastanjetræ (se menupunkt Kastanjehaven).
I aksen er indgangen markeret med to 3 m høje jernsøjler beklædt med spejle (spejlporten), der udvendig på jernespalier er begroet med klematis, caprifolie og roser.


Aksen fortsætter gennem udgangen til skoven i fugleflugtslinien markeret med to "rypesøjler" og et granittrin med historie tibage til Vandstedgaards udflytning i 1796.
Fugleflugtslinien"- er en retangulær aksefast lysning i egeskoven med spejlbassin - 9 fuglesøjler (Vibes foderfugle i stentøj) omgivet af viftende rustrøde stålstænger. Mosgroede granitsten afslutter aksen omkring et centercentreret opstammet egetræ.